loader image

#ZSKwybiera

Wybory są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym. 

  • Prawo do głosowania w ogólnoszkolnych wyborach na przewodniczącego/ą Rady (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły. 
  • Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) na przewodniczącego Rady Uczniowskiej posiada każdy uczeń i uczennica szkoły z zachowaniem co najmniej dobrym w poprzednim semestrze.

Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę na Przewodniczącego Rady Uczniowskiej składa min. 30 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 3 różnych klas.

  • Listy z podpisami kandydaci składają nie później niż 10 dni przed wyborami. Po wzór karty zgłoszenia kandydata oraz karty zbierania podpisów prosimy o napisanie wiadomości prywatnej do niżej wymienionych osób lub na nasz fanpage.
  • Kandydaci mogą rozpocząć kampanię wyborczą zaraz po akceptacji swojego wniosku.
  • Zabrania się prowadzenia kampanii w dniu wyborów.

Zgłoszenia kandydatów przyjmują:

  • w liceum Natalia Śliwińska 3LA
  • w technikum Laura Gromko 4B, Jarosław Szymkowiak 4B, Kajetan Nowak 4C

Wybory odbędą się 22 października 2019 r.

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content