loader image

Punkty w latach ubiegłych

klasa rozszerzenie / zawód ilość punktów uzyskana przez kandydatów przyjętych do wybranej klasy
min. średnia max.
Rok szkolny 2023/2024
Technikum Komunikacji
1E technik automatyk

technik elektronik

137.4

126.65

154.64

144.81

173.2

175.7

1A technik informatyk 192.65 198.01 207.4
1B technik informatyk – (klasa dwujęzyczna) 190.25 198.09 211.25
1C technik programista 166.8 170.68 178.95
1D technik programista – (klasa dwujęzyczna) 202.3 210.17 224.45
1F technik elektroenergetyk transportu szynowego 79.3 129.24 164.15
Rok szkolny 2021/2022
Technikum Komunikacji
1E technik automatyk

technik elektronik

155.75

149.65

160.71

157.23

173.45

171.6

1A technik informatyk 159.15 162.74 172.1
1B technik informatyk – (klasa dwujęzyczna) 180.4 199.09 229.55
1C technik programista 162.15 167.29 174.55
1D technik programista – (klasa dwujęzyczna) 197.15 209.94 229.45
1F technik elektroenergetyk transportu szynowego 96.9 131.17 166.7
Rok szkolny 2022/2023
Technikum Komunikacji
1E technik automatyk

technik elektronik

154,25

155,85

163,80

166,89

200

200

1A technik informatyk 165 169,25 200
1B technik informatyk – (klasa dwujęzyczna) 198,45 204,55 218,35
1C technik programista 169,60 172,67 180
1D technik programista – (klasa dwujęzyczna) 206,80 217,46 243
1F technik elektroenergetyk transportu szynowego 126,95 145,13 169,20
Rok szkolny 2021/2022
Technikum Komunikacji
1E technik automatyk

technik elektronik

155.75

149.65

160.71

157.23

173.45

171.6

1A technik informatyk 159.15 162.74 172.1
1B technik informatyk – (klasa dwujęzyczna) 180.4 199.09 229.55
1C technik programista 162.15 167.29 174.55
1D technik programista – (klasa dwujęzyczna) 197.15 209.94 229.45
1F technik elektroenergetyk transportu szynowego 96.9 131.17 166.7
Rok szkolny 2020/2021
Technikum Komunikacji
1A technik automatyk

technik elektronik

145.5

131.8

155.32

149.97

169

180.6

1B technik informatyk 144.3 155.66 185.15
1C technik informatyk –  (klasa dwujęzyczna) 152.75 186.2 216.05
1D technik programista 144.45 159.04 182.3
1E technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik transportu kolejowego

74.95

50.4

117.44

105.8

156.55

172.45

Rok szkolny 2019/2020
Technikum Komunikacji
1A technik elektroenergetyk – po szkole podstawowej

technik elektronik – po szkole podstawowej

130,25

147,55

140.63

155,16

152,65

181,65

1B technik informatyk – po szkole podstawowej 163,75 166.83 175,20
1C technik informatyk – po szkole podstawowej (klasa dwujęzyczna) 237,75 246.66 265,65
1D technik automatyk – po szkole podstawowej 151,65 158.51 173,10
Rok szkolny 2018/2019
XXXII Liceum Ogólnokształcące
1La klasa informatyczna/biotechnologiczna 98,8 134,4 168,4
1Lb klasa interpersonalna 113,8 127,6 160,2
klasa prozdrowotna 98 129 149,6
Technikum Komunikacji
1A technik elektronik 130,4 143,6 164,8
technik elektroenergetyk 90,2 117,6 147,6
1B technik informatyk 164 174,4 200
1C technik informatyk 157 161 200
1D technik informatyk 152,4 156,4 175,2
1E technik automatyk 73,2 130,7 200
Rok szkolny 2016/2017
Technikum Komunikacji
1A technik elektronik 112 130 175,6
1B
1C
1D
1E
technik informatyk 135,2 150,6 200,00
1F technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 74,6 111,2 175,6
technik elektroenergetyk transportu szynowego 73,4 105,6 154,8
Rok szkolny 2015/2016
Technikum Komunikacji
1A technik elektronik 94,80 113,06 200,00
1B
1C
1D
1E
technik informatyk 111,40 128,78 200,00
1F technik elektroenergetyk transportu szynowego 72,40 96,48 144,80
Rok szkolny 2014/2015
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA klasa uniwersytecka 68,20 91,33 115,80
LB klasa politechniczna 90,60 104,90 143,40
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik 89,60 113,16 200,00
TB
TC
TD
TE
technik informatyk 103,40 119,75 200,00
Rok szkolny 2013/2014
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA klasa uniwersytecka 89,33 105,96 158,07
LB klasa politechniczna 65,40 108,33 145,00
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik 104,27 125,99 200,00
TB
TC
TD
technik informatyk 122,53 137,25 200,00
Rok szkolny 2012/2013
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA klasa filmowa 76,67 102,85 143,20
LC klasa politechniczna 87,80 107,62 146,27
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik 91,00 114,92 168,40
TB technik informatyk 113,93 129,02 154,80
TC technik informatyk 115,40 130,60 145,67
TD technik informatyk 112,73 123,77 151,53
Rok szkolny 2011/2012
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA klasa filmowa 81,00 102,11 135,67
LB klasa euroinformatyczna 74,67 94,99 134,67
LC klasa politechniczna 96,00 110,78 137,33
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik
(sieci i systemy komputerowe)
93,67 106,71 158,67
TB technik informatyk
(systemy zarządzania bazami danych)
106,33 121,14 150,67
TC technik informatyk
(aplikacje internetowe/grafika komputerowa)
115,67 126,29 141,67
Rok szkolny 2010/2011
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA klasa filmowa 105,00 115,89 149,67
LB klasa euroinformatyczna 102,33 110,85 140,00
LC klasa politechniczna 113,67 127,12 155,00
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik
(sieci i systemy komputerowe)
101,00 112,90 152,67
TB technik informatyk
(systemy zarządzania bazami danych)
114,00 125,77 200,00
TC technik informatyk
(aplikacje internetowe)
112,67 128,00 155,67
Rok szkolny 2009/2010
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA klasa filmowa 102,00 113,38 159,67
LB klasa geograficzna 101,33 110,03 135,33
LC klasa politechniczna 115,00 131,16 160,33
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik
(sieci i systemy komputerowe)
109,33 123,92 153,67
TB technik informatyk
(systemy zarządzania bazami danych)
122,33 132,31 153,00
TC technik informatyk
(aplikacje internetowe)
119,33 129,70 154,67
Rok szkolny 2008/2009
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA j. angielski / informatyka 83 110 144
LB geografia / informatyka 70 107 129
LC matematyka / informatyka 94 118 158
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik
(sieci i systemy komputerowe)
106 122 160
TB technik informatyk
(systemy zarządzania bazami danych)
127 139 162
TC technik informatyk
(aplikacje internetowe)
117 129 155
Rok szkolny 2007/2008
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA j. angielski / matematyka / informatyka 117 132 159
LB j. niemiecki / matematyka / informatyka 87 117 149
LC matematyka / fizyka / informatyka 96 112 143
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik 113 128 152
TB technik informatyk
(systemy zarządzania bazami danych)
123 138 168
TC technik informatyk
(aplikacje internetowe)
121 134 200
Rok szkolny 2006/2007
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA j. angielski / informatyka 114 130 150
LB j. niemiecki / informatyka 106 122 154
LC matematyka / informatyka 119 134 200
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik 92 124 151
TB technik teleinformatyk 104 123 162
TC technik informatyk 124 135 175
Rok szkolny 2005/2006
XXXII Liceum Ogólnokształcące
LA j. angielski / informatyka 116 130 153
LB j. niemiecki / informatyka 109 127 147
LC matematyka / informatyka 120 132 159
Technikum Komunikacji
TA technik elektronik 110 121 157
TB technik teleinformatyk 115 128 200
TC technik informatyk 124 140 162
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content