loader image

Technik automatyk

TECHNIK AUTOMATYK

 

 

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Dodatkowy język: Język niemiecki

Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka


Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się na spotkaniach z wychowawcami.

 

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zdobywane kwalifikacje

  • ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
  • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Informacje o zawodzie

Technik automatyk to osoba, od której wymagana jest stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, programowania, gdyż branża wciąż się rozwija i nie można poprzestawać na wiedzy bieżącej. Po ukończeniu szkoły, bądź studiów można zostać głównym automatykiem, projektantem automatyki domowej, głównym technologiem w danym zakładzie, automatykiem programistą PLC, głównym kierownikiem utrzymania ruchu a nawet kierownikiem zakładu.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montażu urządzeń i instalacji automatyki;
  • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
  • obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
  • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
  • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik automatyk. Związane to jest ze stałym rozwojem technologii i nowoczesnego przemysłu 4.0.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej słabo występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców: Zakład Automatyki Kolejowej, Fabryka Volkswagen, Phoenix Contact, Fibaro oraz inne firmy zajmujące się wdrażaniem automatyki przemysłowej skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie technik automatyk.

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content