loader image

Technik automatyk

TECHNIK AUTOMATYK

 

 

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Dodatkowy język: Język hiszpański/Język niemiecki/Język rosyjski
Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Przedmioty rozszerzone

matematyka, informatyka

Zdobywane kwalifikacje

  • ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
  • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Informacje o zawodzie

Technik automatyk to osoba, od której wymagana jest stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, programowania, gdyż branża wciąż się rozwija i nie można poprzestawać na wiedzy bieżącej. Po ukończeniu szkoły, bądź studiów można zostać głównym automatykiem, projektantem automatyki domowej, głównym technologiem w danym zakładzie, automatykiem programistą PLC, głównym kierownikiem utrzymania ruchu a nawet kierownikiem zakładu.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montażu urządzeń i instalacji automatyki;
  • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
  • obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
  • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
  • diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik automatyk. Związane to jest ze stałym rozwojem technologii i nowoczesnego przemysłu 4.0.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej słabo występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców: Zakład Automatyki Kolejowej, Fabryka Volkswagen, Phoenix Contact, Fibaro oraz inne firmy zajmujące się wdrażaniem automatyki przemysłowej skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie technik automatyk.