loader image

Nauka JĘZYKA NIEMIECKIEGO w ZSK

Nauczyciele języka niemieckiego w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu kierują się zasadą, że język niemiecki nie jest konkurencją dla pozostałych języków obcych, lecz warunkiem rozwijania wielojęzyczności naszych uczniów, ich kompetencji interkulturowej i zawodowej oraz postaw tolerancji.


Od roku szkolnego 2018/2019 prowadzimy w naszej szkole, na każdym poziomie klas, 2 międzyoddziałowe grupy DSD I Pro, ucząc w nich języka niemieckiego zawodowego i przygotowując uczniów do certyfikatu DSD I PRO.

Zalety uczenia się języka niemieckiego zawodowego w grupach DSD I Pro

· przygotowanie do państwowego egzaminu DSD I PRO – Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2/B1

· 2 dodatkowe godziny języka niemieckiego

· egzamin DSD I PRO odbywa się bezpłatnie w szkole

· wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze zawodowym

· nauka praktycznego stosowania języka niemieckiego w codziennych sytuacjach

· uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku niemieckim

· udział w nowoczesnym modelu edukacji


Perspektywy

· wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych oraz obozy językowe dla najzdolniejszych

· możliwość praktyk oraz praca w dużych przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim – 1/3 kapitału zagranicznego w Poznaniu pochodzi z Niemiec

· znajomość języka niemieckiego daje przewagę na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą

· programy wymiany studentów, np. Erasmus+

W ramach nauczania języka niemieckiego współpracujemy m.in. z Goethe Institut, ZfA, Instytutem Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu, Centrum Kształcenia i Spotkań “Zamek Trebnitz” w Niemczech oraz Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego.


Zakres wymagań z języka niemieckiego do grup międzyoddziałowych DSD I Pro

W procesie rekrutacji do grup DSD I PRO kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych obejmującego zagadnienia leksykalno-gramatyczne zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej.

 Nasze niektóre działania w ramach nauki języka niemieckiego:

Projekt  Keine Asche in der Tasche – film 1

Projekt  Keine Asche in der Tasche – film 2

Projekt  Keine Asche in der Tasche – film 3

 

https://www.test.zsk2019.blanet.pl/2019/12/10/wycieczka-do-drezna/

https://www.test.zsk2019.blanet.pl/2019/10/29/koncert-rogera-reklessa/

https://www.test.zsk2019.blanet.pl/2019/10/27/734/

https://www.test.zsk2019.blanet.pl/2019/09/23/stypendystka-projektu-schulwarts-w-zsk/


Nie tylko techniczne umiejętności są atutem naszych uczniów, lecz również i językowe, co w przyszłości z pewnością przełoży się na doskonałe relacje np. w pracy w międzynarodowym zespole.

Wyróżnienie w Konkursie Pięknego Czytania “Lesen gehen…” 2017

II i III miejsce w Konkursie Pięknego Czytania “Lesen gehen…” 2018

Pierwsze miejsce w II etapie regionalnym w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „TURBOLANDESKUNDE” 2020

Finalista konkursu „Język Niemiecki w Poznaniu” 2021

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content