loader image

Rada Rodziców

 

INFORMACJE OGÓLNE RADY RODZICÓW

GRUPOWE UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

informacje

 

Skład Prezydium Rady Rodziców powołanego na zebraniu z dnia 20.09.2021 r.

1. Przewodniczący: Rafał Skrzypczak (2G)

2. Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Mendelewska (2E)

3. Skarbnik: Antonina Czerwińska (3D)

4. Sekretarz: Monika Filary-Rogacka (3GA)

5. Członek Prezydium: Elżbieta Paruch (3GLA)

6. Członek Prezydium: Barbara Kościelniak (4E)

7. Członek Prezydium: Krzysztof Boryński (1B)


 

Regulamin Rady Rodziców – plik

Skip to content