loader image

Technik programista

TECHNIK PROGRAMISTAprogramista ZSK

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Dodatkowy język: Język hiszpański/Język niemiecki

Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

 

Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się  na spotkaniach z wychowawcami.

 

Przedmioty rozszerzone

matematyka, informatyka

Zdobywane kwalifikacje

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Informacje o zawodzie

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych języków programowania, co umożliwi im tworzenie gier komputerowych, programowanie robotów, programowanie baz danych, tworzenia oprogramowania maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wykształceniu umiejętności algorytmicznego i logicznego myślenia. Uczniowie zaznajomią się z podstawami informatyki, projektowania stron internetowych, podstaw projektowania grafiki komputerowej, projektowania i administrowania bazami danych, programowania aplikacji internetowych, projektowania oprogramowania, programowania obiektowego, tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: · tworzenia i administracji stronami WWW; · tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; · programowania aplikacji internetowych; · tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; · projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Gwarancja pracy

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach: produkujących systemy komputerowe; usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych; zajmujących się administracją baz danych; zajmujących się grafiką komputerową; zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D; start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

 

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content