loader image

Nauka JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSK

Nauka języków obcych nakierowana jest na kilka podstawowych celów, które realizujemy od wielu lat w Zespole Szkół Komunikacji. Znajomość języka angielskiego sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu, niezależności, swobodzie podróżowania, zawieraniu wielokulturowych przyjaźni czy pełniejszemu dostępowi do informacji, filmów czy literatury. Staramy się zachęcać uczniów do różnorakich działań. 

W naszej szkole uczniowie pracują w grupach międzyoddziałowych przez cały cykl nauki.

klasie dwujęzycznej nauka niektórych przedmiotów jest prowadzona w dwóch językach: polskim i angielskim. W języku obcym realizowany jest (w całości lub częściowo) materiał z wybranych przedmiotów zawodowych oraz co najmniej jednego przedmiotu ogólnokształcącego. 

Uczymy się języka w ramach działań projektowych: nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych Fundacji Szkoła z Klasą – Build European Solidarity Today, działaniach Centrum Edukacji Obywatelskiej – Młodzi w Akcji czy programie zajęć z Edukacji Globalnej przy Polskiej Akcji Humanitarnej. 

Uczestniczymy w wykładach otwartych Wydziału Anglistyki UAM, a uczniowie klas dwujęzycznych wraz z nauczycielami biorą udział w warsztatach i konferencjach międzynarodowych, m.in. w Warszawie, Brukseli czy Hanowerze. Mogą tam połączyć umiejętności językowe z wiedzą z obszaru IT, edukacji globalnej i edukacji obywatelskiej.

Dążymy do tego, by język angielski był narzędziem w działaniach prospołecznych i artystycznych. Uczniowie piszą listy w j. angielskim podczas Maratonu Amnesty International oraz oglądają anglojęzyczne przedstawienia teatralne będące adaptacjami największych dzieł literatury brytyjskiej czy amerykańskiej. Bierzemy również aktywny udział w Konkursie Piosenki i Poezji Irlandzkiej oraz Konkursie Translatorskim o Nagrodę Fanfila. 

Wdrażamy niestandardowe rozwiązania i platformy do nauki języka angielskiego. Owocem tych poszukiwań był udział w programie Together for Teachers łączącym polskich nauczycieli j. angielskiego z amerykańskimi mentorami oraz BBC Live Lessons, programie zajęć online z nauczycielami angielskiego obszaru językowego. Nasi nauczyciele doskonalą swój warsztat i uczestniczą w wielu szkoleniach i seminariach. Byliśmy uczestnikami Festiwalu Szkoły z Klasą, wprowadzamy również na zajęcia elementy metody Design Thinking, która wymaga kreatywnego myślenia i umiejętności komunikacyjnych. 

Promujemy nasze działania i rozmawiamy o nich z partnerami międzynarodowymi, zakładając, że współpraca jest cenną umiejętnością. Nasi nauczyciele wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym program edukacyjny Build European Solidarity Today, które odbyło się w Paryżu w ramach Międzynarodowych Targów Edukacyjnych, w Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji Globalnej w Lublanie oraz Międzynarodowych Warsztatach Projektowych w Brukseli.  

W bieżącym roku szkolnym zapoczątkowała swoją działalność szkolna liga Debat Oksfordzkich w języku angielskim oraz rozpoczęliśmy cykl wyjazdów edukacyjnych do krajów Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

 

(Sandra Lasota)

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content