loader image

Nauka JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSK

Nauka języków obcych nakierowana jest na kilka podstawowych celów, które realizujemy od wielu lat w Zespole Szkół Komunikacji. Znajomość języka angielskiego sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu, niezależności, swobodzie podróżowania, zawieraniu wielokulturowych przyjaźni czy pełniejszemu dostępowi do informacji, filmów czy literatury. Staramy się zachęcać uczniów do różnorakich działań.

W naszej szkole uczniowie pracują w grupach międzyoddziałowych przez cały cykl nauki.

W klasie dwujęzycznej nauka niektórych przedmiotów jest prowadzona w dwóch językach: polskim i angielskim. W języku obcym realizowany jest (w całości lub częściowo) materiał z wybranych przedmiotów zawodowych oraz co najmniej jednego przedmiotu ogólnokształcącego.

Uczymy się języka w ramach działań projektowych: nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych Fundacji Szkoła z Klasą – Let’s Play the Fraternity Card https://www.fraternity-card.eu/ oraz lokalnych działaniach Centrum Edukacji Obywatelskiej – Młodzi w Akcji https://www.facebook.com/MwAkcji/posts/3912325505505508.

Uczestniczymy w wykładach otwartych Wydziału Anglistyki UAM, a uczniowie klasy dwujęzycznej biorą również udział w warsztatach informatyczno-językowych Fundacji „Kuźnia Talentów” prowadzonych przez doświadczonych informatyków. Mogą tam połączyć wiedzę z obszaru IT z doskonaleniem umiejętności językowych. W nadchodzącym roku szkolnym rozpoczynamy współpracę z WA UAM i Centrum Dwujęzyczności Bilingualism Matters.


Dążymy do tego, by język angielski był narzędziem w działaniach prospołecznych i artystycznych. Uczniowie piszą listy w j. angielskim podczas Maratonu Amnesty International oraz oglądają anglojęzyczne przedstawienia teatralne będące adaptacjami największych dzieł literatury brytyjskiej czy amerykańskiej.

Wdrażamy niestandardowe rozwiązania i platformy do nauki języka angielskiego. Owocem tych poszukiwań będzie udział w programie Together for Teachers łączącym polskich nauczycieli j. angielskiego z amerykańskimi mentorami. Współpraca ta odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej.

Nasi nauczyciele doskonalą swój warsztat i uczestniczą w wielu szkoleniach i seminariach. Byliśmy uczestnikami Festiwalu Szkoły z Klasą, gdzie wraz z uczniami prezentowaliśmy nasz projekt https://www.facebook.com/fundacjaszkolazklasa/photos/a.113853035348140/2274386255961463/?type=3&theater , wprowadzamy również na zajęcia elementy metody Design Thinking, która wymaga kreatywnego myślenia i umiejętności komunikacyjnych.

Promujemy nasze działania i rozmawiamy o nich z partnerami międzynarodowymi, zakładając, że współpraca jest cenną umiejętnością. Nasza nauczycielka wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym program edukacyjny „Solidarność. Podaj dalej!” , które odbyło się w Paryżu w ramach Międzynarodowych Targów Edukacyjnych. https://www.facebook.com/fundacjaszkolazklasa/photos/a.113853035348140/2600663753333710/?type=3&theater.

(Sandra Lasota)

Skip to content