loader image

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zsk.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.03.24.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Częściowa obsługa klawiaturą.
  Na stronie istnieje możliwość włączenia udogodnień dla osób słabo widzących,
  takich jak: zwiększenie/zmniejszenie tekstu, podkreślenie linków, skala szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło, czytelna czcionka. Narzędzia dostępności dostępne są z menu „ikonka człowieka na wózku inwalidzkim” po prawej stronie ekranu.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.11.10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.24
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to mailowo – .

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Ten termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
ul. Fredry 13, 61-701 Poznań

Do budynków Zespołu Szkół Komunikacji mocno utrudniony jest dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
ul. Fredry 13, 61-701 Poznań
NIP 778-13-82-559
Regon 639801521

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content