Stypendystka projektu SCHULWÄRTS w ZSK!

https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/sch.html

Od 30 września do 20 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego będziemy gościć studentkę Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie – Djamilę Kühn, która w ramach projektu SCHULWÄRTS pod opieką pani Ewy Tarabasz odbędzie trzymiesięczną praktykę studencką.

Więcej informacji o naszym Gościu znajdziecie poniżej: