Bez kategorii

Wiadomości

Szanowni Państwo,

po przeanalizowaniu otrzymanych ofert ubezpieczenia grupowego Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję, że w roku szkolnym 2020/20201 tj. w okresie od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. uczniowie ZSK w Poznaniu zostaną objęci DOBROWOLNYM ubezpieczeniem NNW w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group.

Świadczenia objęte ochroną w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia znajdą Państwo w tabeli. INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Szczegóły zawarte zostały w OWU dostępnych w szkole INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW oraz opublikowanych na stronie internetowej.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku przez 24 godziny) na całym świecie.

Suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł

Składka: 47,00 zł

Dla uczniów klas maturalnych istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia obejmującego 13 miesięcy kalendarzowych, tj. od 1.09.2021 r. do 30.09.2021 r. za dodatkową opłatą w wysokości 1/12 składki, tj. 4,00 zł.

Także w tym roku szkolnym ubezpieczenie w ramach przedstawionej oferty obejmuje uczniów wyczynowo uprawiających sport (wypadki podczas treningów, zawodów sportowych, ect.)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców ubezpieczyciel stworzył również możliwość ubezpieczenia rodzeństwa uczniów naszej szkoły w ramach polisy grupowej.

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o kontakt ze szkołą w celu uzyskania niezbędnych informacji dla realizacji świadczenia.

Aby skorzystać z oferty ubezpieczenia grupowego NNW wystarczy wykonać przelew na konto bankowe Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy ZSK w Poznaniu

Nr 83 1750 0012 0000 0000 3978 9949

tytułem: „składka na ubezpieczenie NNW, imię i nazwisko ucznia, klasa”

 

Termin płatności 5 października 2020 r.

W przypadku płatności gotówkowej uczeń przynosi oświadczenie INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW podpisane przez rodzica wraz z składką do sekretariatu szkoły.

 

Klauzula informacyjna RODO NNW  INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Rada Rodziców ZSK

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wspierania działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Mogą to Państwo uczynić zarówno w formie finansowej, jak i w innych formach, które pomogą w szeroko rozumianym kształceniu i wychowaniu naszej młodzieży.

W celu wspierania działalności szkoły Rada Rodziców przyjmuje dobrowolne wpłaty, których dokonywać można poprzez skarbników klasowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy. Na podstawie złożonych przez Państwo na pierwszym zebraniu deklaracji wpłat Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych klas przygotowuje corocznie preliminarz wpływów i wydatków do realizacji w roku szkolnym. Podobnie jak w latach ubiegłych zakłada się, że kwotą, która pozwoli na realizację bieżących wydatków jest kwota 100,00 zł rocznie na jednego ucznia.

Tradycyjnie uzyskane środki finansowe Rada Rodziców przeznacza m.in. na:

  • dofinansowanie indywidualnych potrzeb w klasach, tj. w szczególności dopłaty do wycieczek klasowych (każda klasa ma prawo otrzymać dofinansowanie w wysokości 25% wartości wpłaconych przez klasę środków),
  • wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacjach życiowych,
  • finansowanie nagród dla wyróżniających się uczniów oraz kosztów dojazdu
    i uczestnictwa w konkursach i olimpiadach,
  • wspieranie kół zainteresowań i projektów na rzecz uczniów i społeczności szkolnej zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli,
  • dofinansowanie uroczystości odbywających się w szkole oraz internacie, tj. Dzień Sportu, Dzień Patrona, Dni Kreatywności, spotkania świąteczne, itp.,
  • wspieranie działalności Rady Uczniowskiej,
  • dopłaty do Studniówki organizowanej przez uczniów klas maturalnych.

W miarę możliwości Rada Rodziców wspiera także Dyrekcję Szkoły przy zakupie pomocy naukowych oraz niezbędnych bieżących remontach w budynku szkoły. W latach ubiegłych Rada Rodziców sfinansowała zakup miksera cyfrowego na potrzeby nagłośnienia uroczystości szkolnych. Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje oraz ciekawe pomysły, których realizacja mogłaby poprawić szkolną codzienność naszych dzieci.

Pozostałe środki gromadzone są od lat ubiegłych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w związku ze zdarzeniami mogącymi zaistnieć w życiu społeczności szkolnej.

 

deklaracja do pobrania Informacje ogólne od Rady Rodziców

 

Dane dot. rachunku bankowego:

Rada Rodziców przy ZSK w Poznaniu

Nr 83 1750 0012 0000 0000 3978 9949

tytułem: „składka na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa”

 

 

                                                                                  Rada Rodziców ZSK

kandydaci zakwalifikowani

 


kandydaci niezakwalifikowani

Drodzy Uczniowie,

w piątek 26 czerwca 2020 roku kończy się rok szkolny 2019/2020. Wiemy, że sytuacja jest szczególna i trudna dla nas wszystkich, ale – mimo wszystko – postanowiliśmy się z Wami spotkać i wręczyć świadectwa promocyjne.

Jesteśmy z Was dumni i chcemy Wam pogratulować oraz podziękować za wspólnie spędzony czas.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół Komunikacji życzymy Wam zdrowych i słonecznych wakacji.

Uczyńmy ten dzień wyjątkowym choćby poprzez uśmiech i odświętny strój.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Pamiętajcie, że jeśli chcecie odebrać świadectwa, to musicie przyjść do szkoły w maseczkach, zdezynfekować przy wejściu ręce i bezpośrednio udać się do sali, w której wychowawcy będą wydać Wam świadectwa.

 

W załączniku znajduje się harmonogram odbierania świadectw.

LICEUM  

TECHNIKUM 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup projektorów multimedialnych dla Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

zapytanie – plik

umowa – plik

załącznik – formularz – plik

Czekamy na WAS 🙂

06, 07, 08 marca 2020 r.

piątek i sobota w godz. 10-18
niedziela w godz. 10-16

 

zdjęcie pochodzi ze strony https://edukacja.mtp.pl/pl/news/zapraszamy_na_targi_edukacyjne/

Serdecznie zapraszamy na zebrania z Rodzicami, które odbędą się w środę 22 stycznia 2020 r., o godzinie 17.00.

Przydział sal: SPRAWDŹ

1 2 3