Matura 2020

Wiadomości

Przypominamy, że we wtorek 8 września 2020 roku o godzinie 14.00
odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne w sali 57 (matematyka) i w sali 58 (język angielski).
Prosimy o przyjście do szkoły o godzinie 13.00 –  w maseczce i przed wejściem zdezynfekować ręce.

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) zgodnie z następującym harmonogramem:

TECHNIKUM KOMUNIKACJI ul. Fredry 13

Godzina Klasa
10.00 – 11.00 4A, 4B 10.00 – 10.30 numery w dzienniku 1-15, 10.30 – 11.00 numery w dzienniku 16 – 30
11.00 – 12.00 4C, 4D 11.00 – 11.30 numery w dzienniku 1-15, 11.30 – 12.00 numery w dzienniku 16 – 30
12.00 – 13.00 4E, 4F, absolwenci 12.00 – 12.30 numery w dzienniku 1-15, 12.30 – 13.00 numery w dzienniku 16 – 30

 

XXXII Liceum Ogólnokształcące ul. Bukowska 53

Godzina Klasa
9.00 – 10.00 3LA, 3LB 9.00 – 9.30 numery w dzienniku 1-15,  9.30 – 10.00 numery w dzienniku 16 – 30

 

Proszę wziąć ze sobą teczkę w celu zabezpieczenia dokumentu i własny długopis.

Odbiór zaświadczeń tylko osobisty. W wyjątkowych sytuacjach świadectwo dojrzałości może odebrać wyznaczona osoba po przedłożeniu upoważnienia WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI.

Przypominamy, o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie placówki oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

W piątek zakończyliśmy wydawanie świadectw ukończenia szkoły. Dziękuję Wam, wychowawcom klas maturalnych i sekretarce szkolnej za sprawne przeprowadzenie ich wydania.

W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca rozpoczynamy tegoroczne opóźnione egzaminy maturalne.

Przypomnę, że harmonogram egzaminów znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

HARMONOGRAM , a także na naszej stronie internetowej.

O obowiązujących procedurach bezpieczeństwa związanych z Covid-19 poinformowaliśmy Was we wcześniejszych komunikatach (dostępne są w zakładce Matura). Proszę o zapoznanie się z nimi raz jeszcze i ścisłe ich przestrzeganie. Przypomnę, że zgodnie ze statutem,  obowiązuje odświętny strój szkolny (biała koszula, krawat szkolny, ciemnogranatowe/czarne spodnie lub spódnica, trzewiki). Zabierzcie ze sobą na zapas czarne długopisy. Nie zabierajcie telefonów ani innych zbędnych rzeczy. Ewentualne okrycia wierzchnie zostawiacie w holu szkoły na piętrze na którym znajduje się Wasza sala egzaminacyjna (nie schodzimy do szatni szkolnej).

Proszę o punktualne przybycie i stosowanie się do poleceń nauczycieli.   Do zobaczenia w szkole. Powodzenia na egzaminach, trzymamy za Was kciuki.

Ryszard Pyssa

(dyrektor szkoły)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH – pobierz

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY – pobierz

PRZYBORY NA EGZAMIN MATURALNY – pobierz

Możliwość przystąpienia do egzaminów ustnych dotyczy absolwentów, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną obowiązani są przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,

Zgodnie z § 11kb Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 proszę o informację o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego.

Informację wraz z oświadczeniem proszę przesłać do Dyrektora Zespołu Szkół Komunikacji w terminie do 25 maja 2020 roku.

OŚWIADCZENIE .pdfpobierz

W „Informacji o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020”  na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em/ można pobrać załącznik w wersji edytowalnej.