WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) zgodnie z następującym harmonogramem:

TECHNIKUM KOMUNIKACJI ul. Fredry 13

Godzina Klasa
10.00 – 11.00 4A, 4B 10.00 – 10.30 numery w dzienniku 1-15, 10.30 – 11.00 numery w dzienniku 16 – 30
11.00 – 12.00 4C, 4D 11.00 – 11.30 numery w dzienniku 1-15, 11.30 – 12.00 numery w dzienniku 16 – 30
12.00 – 13.00 4E, 4F, absolwenci 12.00 – 12.30 numery w dzienniku 1-15, 12.30 – 13.00 numery w dzienniku 16 – 30

 

XXXII Liceum Ogólnokształcące ul. Bukowska 53

Godzina Klasa
9.00 – 10.00 3LA, 3LB 9.00 – 9.30 numery w dzienniku 1-15,  9.30 – 10.00 numery w dzienniku 16 – 30

 

Proszę wziąć ze sobą teczkę w celu zabezpieczenia dokumentu i własny długopis.

Odbiór zaświadczeń tylko osobisty. W wyjątkowych sytuacjach świadectwo dojrzałości może odebrać wyznaczona osoba po przedłożeniu upoważnienia WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI.

Przypominamy, o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie placówki oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.