Zawiadomienie o wyborze oferty na stanowiska dydaktyczne

Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu przedstawia w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty na stanowiska dydaktyczne w budynku Zespołu Szkół Komunikacji.
Dziękujemy bardzo za udział w zapytaniu ofertowym.
zawiadomienie – plik