Komunikaty

Wiadomości

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie ZSK

Od poniedziałku 19 października 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej szkoła przechodzi na nauczanie zdalne. 

Do odwołania zajęcia będą odbywały się według dotychczasowego planu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (poprzez platformę Teams).

Zajęcia praktyczne odbywające się w CKP i jednostkach organizacyjnych PKP będą odbywały się stacjonarnie, o ewentualnych korektach poinformujemy uczniów zainteresowanych klas.

Pozostałe zajęcia praktyczne  – pracownie odbywające się w szkole – w pierwszym tygodniu (19.10 – 23.10.2020) będą również odbywały się zdalnie.

Biblioteki szkolne czynne będą codziennie w zmienionych godzinach pracy, które umożliwią uczniom wypożyczenia książek po zakończeniu zajęć zdalnych.

Do dyspozycji uczniów i rodziców będą również pedagog i psycholog. Dokładne godziny ich pracy i możliwości kontaktu podamy po niezbędnych uzgodnieniach.

Internat czynny jest bez zmian.

O ewentualnych problemach związanych z nauczaniem zdalnym proszę informować wychowawców klas.

O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie nauczania zdalnego będziemy informować rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub szkolną witrynę www.

Ryszard Pyssa

Dyrektor szkoły

W środę, 16 września 2020 r., odbędą się pierwsze zebrania z rodzicami według następującego porządku:

 • godz. 16.30 – zebrania rodziców klas maturalnych technikum w salach lekcyjnych ul. Fredry 13,
 • godz. 17.00 – zebrania rodziców klas pierwszych technikum w salach lekcyjnych ul. Fredry 13,
 • godz. 17.00 – zebrania rodziców klas maturalnych LO w salach lekcyjnych ul. Bukowska,
 • godz. 17.00 – zebrania on-line poprzez platformę Teams na koncie ucznia z rodzicami pozostałych klas.
Przypominamy, o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie placówki oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

W związku z reżimem sanitarnym w tym roku kiermasz książek odbywa się online.

W aplikacji TEAMS został utworzony zespół GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW. Osoby, które jeszcze nie są członkiem zespołu, a chciałby dołączyć proszę kontaktować się z p. Alicją Gizelską.

Wszystkie osoby chcące sprzedać / kupić podręczniki zamieszczają swoje oferty / zapotrzebowanie na czacie. Klasy drugie ponadgimnazjalne niestety nie mogą sprzedawać podręczników.

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego podczas sprzedaży podręczników.

Przypominamy, że we wtorek 8 września 2020 roku o godzinie 14.00
odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne w sali 57 (matematyka) i w sali 58 (język angielski).
Prosimy o przyjście do szkoły o godzinie 13.00 –  w maseczce i przed wejściem zdezynfekować ręce.

8.00 – MSZA ŚWIĘTA w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela

Spotkania z wychowawcami w salach według planu (Technikum na ul. Fredry, Liceum na ul. Bukowskiej):

KLASY PIERWSZE 9.00 – 9.45
KLASY DRUGIE 9.30 – 10.15
KLASY TRZECIE 10.00 – 10.45
KLASY CZWARTE 10.30 – 11.15

 

przydział sal  dla Technikum ul. Fredry – plik

przydział sal dla Liceum ul. Bukowska – plik

 

Pamiętajcie, że musicie przyjść do szkoły w maseczkach, zdezynfekować przy wejściu ręce i bezpośrednio udać się do sali, w której wychowawcy będą na Was czekać!


 1. List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

We wtorek  25 sierpnia 2020 roku o godzinie 8.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z:

 • Matematyki – sala 17
 • Historii – sala 18
 • Pracowni sieci komputerowych – sala 43
 • Pracowni programowania – sala 42
 • Witryn internetowych – sala 56
 • Rysunku technicznego – sala 58

W środę 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 8.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z:

 • Języka polskiego – sala 23
 • Pracowni urządzeń techniki komputerowej – sala 61

 

Proszę  zabrać swoje przybory niezbędne na egzaminie.

Zdający przychodzą na egzamin poprawkowy w maseczkach i przy wejściu dezynfekują ręce.

W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbędą się pierwsze spotkania z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem.

Proszę na spotkanie przynieść dowód wpłaty na konto Rady Rodziców 83 1750 0012 0000 0000 3978 9949 kwoty 200 złotych na wyprawkę szkolną (strój szkolny) w tytule wpłaty: zapłata za strój szkolny, imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa w związku z pomiarami koszul. 

W tym dniu odbędzie się test z języka angielskiego kwalifikujący do odpowiednich grup. Proszę zabrać ze sobą smartfon z dostępem do Internetu.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Klasa Wychowawca Sala Godzina
1 A Rafał Kocik 23 9.00
1 B Adam Kozłowski 26 9.00
1 C Ilona Starosta 22 8.00
1 D Małgorzata Rękoś 16 10.00
1 E Kamila Kościelniak 38 10.00
1 F Katarzyna Makowska 18 11.00
1G Małgorzata Tomczak – Niewiada 17 11.00

 

druk przelewu Rada Rodziców ZSK  SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS I

 

LISTY PRZYJĘTYCH

Technik informatyk  1A
Technik informatyk  1B
Technik informatyk  1C
Technik programista 1D
Technik programista 1E
Technik elektronik i automatyk 1F
Technik Elektroenergetyk i Transportu Kolejowego 1G

LISTA NIEPRZYJĘTYCH

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) zgodnie z następującym harmonogramem:

TECHNIKUM KOMUNIKACJI ul. Fredry 13

Godzina Klasa
10.00 – 11.00 4A, 4B 10.00 – 10.30 numery w dzienniku 1-15, 10.30 – 11.00 numery w dzienniku 16 – 30
11.00 – 12.00 4C, 4D 11.00 – 11.30 numery w dzienniku 1-15, 11.30 – 12.00 numery w dzienniku 16 – 30
12.00 – 13.00 4E, 4F, absolwenci 12.00 – 12.30 numery w dzienniku 1-15, 12.30 – 13.00 numery w dzienniku 16 – 30

 

XXXII Liceum Ogólnokształcące ul. Bukowska 53

Godzina Klasa
9.00 – 10.00 3LA, 3LB 9.00 – 9.30 numery w dzienniku 1-15,  9.30 – 10.00 numery w dzienniku 16 – 30

 

Proszę wziąć ze sobą teczkę w celu zabezpieczenia dokumentu i własny długopis.

Odbiór zaświadczeń tylko osobisty. W wyjątkowych sytuacjach świadectwo dojrzałości może odebrać wyznaczona osoba po przedłożeniu upoważnienia WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI.

Przypominamy, o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie placówki oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

Miło nam poinformować o sukcesie szkoły w opublikowanym przez „Newsweek” rankingu szkół średnich dla młodzieży. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji znalazło się na III miejscu w kraju w Rankingu Techników.

Cieszy nas ten sukces, ponieważ ten ranking przeprowadzono go w oparciu o nieco inne kryteria niż bardzo popularny, coroczny ranking „Perspektyw”.

„Newsweek” uwzględnia w swoje ocenie następujące elementy:

· Wyniki egzaminów maturalnych (efektywność przygotowania uczniów do matur)

· Wysokość wskaźnika EWD (edukacyjna wartość dodana)

· Wyniki egzaminów zawodowych

Dodatkowe punkty można było uzyskać za osiągnięcia olimpijskie oraz nauczanie w szkole kilku języków obcych.

Gratulujemy Absolwentom i Kadrze Pedagogicznej, bo za każdym sukcesem kryją się wyjątkowi ludzie. Jesteśmy z Was dumni!

1 2 3