loader image

Jak złożyć dokumenty do naszej Szkoły?

GDZIE? JAK?

Wniosek można złożyć tylko w jeden wybrany przez kandydata sposób:

1) przez system NABÓR (www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty) Pamiętaj, że elektroniczne wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Aby wniosek był prawidłowo złożony należy go wypełnić, wydrukować, podpisać (kandydat do szkoły i jeden rodzic/opiekun), zeskanować i kliknąć ”ZŁÓŻ WNIOSEK”

lub

2) wysłać listem poleconym (decyduje data wpływu do szkoły)

lub

3) dostarczyć do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru

PAMIĘTAJ! – wniosek o przyjęcie do szkoły składasz tylko w szkole pierwszego wyboru!

KIEDY? CO?

ETAP I

– 16 maja – 31 maja do godz.15.00 – w tym terminie składasz wniosek, jeżeli wybierasz oddział dwujęzyczny – niezależnie od tego, na którym miejscu w podaniu go umieściłeś (PAMIĘTAJ! – jest to termin nieprzekraczalny). Jeśli chcesz, aby oddział dwujęzyczny był brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to musisz przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 10 czerwca o godzinie 14.00 przy ul. Czajczej 14 (Jeżeli wybrałeś więcej oddziałów dwujęzycznych ale nasz jest najwyżej w podaniu to sprawdzian kompetencji piszesz u nas).

– 16 maja – 20 czerwca do godz.15.00 – w tym terminie składasz wniosek, do szkoły pierwszego wyboru (jeżeli wśród wybranych przez Ciebie klas nie ma oddziału dwujęzycznego).

– Kandydaci do klas w zawodzie:

– technik automatyk

– technik elektronik

– technik elektroenergetyk transportu szynowego

muszą udać się do lekarza medycyny pracy. Skierowania na badania będzie można odebrać w budynku szkoły przy ul. Fredry 13 w dniach 16 maja – 25 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

ETAP II

24 czerwca – 12 lipca godz.15.00 – w tym terminie uzupełniasz wniosek, dostarczając świadectwo i zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

Możesz te dokumenty wysłać przez system Nabór, listem (liczy się data doręczenia do szkoły) lub wrzucić do skrzynki podawczej w szkole.

Jest to też czas, kiedy możesz dokonać zmiany wyboru szkoły/szkół, wypełniając wniosek i dostarczając go do nowej szkoły pierwszego wyboru.

ETAP III

20 lipca dowiesz się, do której szkoły i klasy zostałeś zakwalifikowany

ETAP IV

20 lipca – 1 sierpnia do godz. 15.00 – potwierdzasz wolę nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany. Do Zespołu Szkół Komunikacji przynosisz:

1. oryginał świadectwa,

2. oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3. klauzulę obowiązku informacyjnego – RODO plik do pobrania,

4. kwestionariusz ucznia ZSK plik do pobrania,

5. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne,

6. zaświadczenie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,

(jeżeli jest ono wymagane w klasie, w której będziesz kontynuował naukę – patrz ETAP I)

7. wypełnioną tabelkę z wymiarami na strój szkolny(nie zapomnij o podpisach) plik do pobrania, 8. potwierdzenie wpłaty na pakiet powitalny (m.in. strój szkolny) – formularz z numerem konta plik do pobrania.

PAMIĘTAJ! Jeżeli nie dostarczysz w tym terminie kompletu dokumentów, zostanie to potraktowane jako rezygnacja z przyznanego miejsca w szkole.

ETAP V

2 sierpnia do godziny 13.00 – Szkoła ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Na stronie ko.poznan.pl oraz nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa zostanie opublikowana informacja o wolnych miejscach w szkołach i wtedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego oddziału, w żadnej szkole.

Jeżeli po dokładnym przeczytaniu powyższej informacji masz pytania dotyczące rekrutacji, poniżej przedstawiamy plan dyżurów Komisji Rekrutacyjnej

PLAN DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ

STACJONARNIE (świetlica szkoły – parter) TELEFON +48 667 088 146 (nie oddzwaniamy, nie odpowiadamy na wiadomości SMS)

PONIEDZIAŁEK 13.00 – 16.00
WTOREK 7.00 – 10.00 10.00 – 14.00
ŚRODA 12.00 – 16.00 7.00 – 10.00
CZWARTEK 7.00 – 10.00 13.00 – 16.00
PIĄTEK 7.00 – 10.00

 

 

 

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content