loader image

Kategoria: Komunikaty

UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI

UWAGA!!! Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu z wychowawcą w dniu 27.08 i nie przystąpiły do testów językowych, które decydują o przydziale do grup językowych, proszone są o pilny kontakt z panem Jakubem Rabendą  – – w celu dalszych informacji.    

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJAZDU DO INTERNATU W DNIU 31 SIERPNIA 2021

Od 16.00 PRZYJAZD mieszkańców nowo przyjętych Przed wejściem dezynfekcja rąk zakrycie nosa i ust Pozostawienie deklaracji o stanie zdrowia /pobrać z internatu i wypełnić wcześniej/ w portierni Odbiór od wychowawcy dokumentów i kluczy Przejście do pokoju zachowując odpowiedni dystans W pokoju jednorazowo może przebywać tylko jeden rodzić/opiekun 17.00 spotkanie rodziców i mieszkańców nowo przyjętych z…

Komunikat dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do Zespołu Szkół Komunikacji w rekrutacji uzupełniającej

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do Zespołu Szkół Komunikacji w rekrutacji uzupełniającej, w celu potwierdzenia woli nauki proszeni są o jak najszybsze dostarczenie kompletu następujących dokumentów:   oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dot. klas kształcących w zawodzie: technik automatyk, technik elektronik, technik…

Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

W poniedziałek 9 sierpnia 2021 roku w budynku Zespołu Szkół Komunikacji – ul. Fredry 13 – o godzinie 10.00 odbędzie się  sprawdzian kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego. Proszę zabrać ze sobą legitymację szkolną i długopis. Na test może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z Covid-19. Kandydaci powinni stosować się do zasad obowiązujących podczas…

Informacja dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do Zespołu Szkół Komunikacji

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do Zespołu Szkół Komunikacji, w celu potwierdzenia woli nauki  proszeni są o jak najszybsze dostarczenie kompletu następujących dokumentów:   oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dot. klas kształcących w zawodzie: technik automatyk, technik elektronik, technik…

Dokładna data kiermaszu zostanie podana w ostatnim tygodniu sierpnia!

Przypominamy, że 14 lipca 2021 r.  o godz. 15.00 upływa termin uzupełniania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych będą dostępne na stronie internetowej oraz w budynku szkoły 22 lipca 2021 r. Wyniki rekrutacji kandydat może sprawdzić również na swoim indywidualnym…

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI OKE

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI OKE nastąpi 5 LIPCA 2021 według planu: Technikum Komunikacji, Fredry 13 XXXII liceum Ogólnokształcące, Bukowska 53 9.00 – 4 A, 4 C, 4 D, 10.30 – 4 B, 4 E 10.00 – 3 La (s.205), 3 Lb (s.202)

Drodzy Uczniowie, w piątek 25 czerwca 2021 roku kończy się rok szkolny 2020/2021. Wiemy, że był to kolejny trudny dla Was rok. Staraliście się, wielu z Was może być z siebie zadowolonych. My – nauczyciele Zespołu Szkół Komunikacji – jesteśmy z Was dumni i chcemy Wam pogratulować oraz podziękować za wspólnie spędzony czas. W imieniu…

Skip to content