loader image

Przypominamy, że 14 lipca 2021 r.  o godz. 15.00 upływa termin uzupełniania wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych będą dostępne na stronie internetowej
oraz w budynku szkoły
22 lipca 2021 r.

Wyniki rekrutacji kandydat może sprawdzić również na swoim indywidualnym koncie w systemie „Nabór”.