loader image

Wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą z Solingen z regionu Nadrenia Północna-Westfalia

W dniach 17.09-22.09.2023 miała miejsce pierwsza wymiana międzynarodowa (spotkanie młodzieży) z nową szkołą partnerską z Niemiec Friedrich-Albert-Lange-Schule https://www.fals.de/unsere-schule/ueber-uns/die-schule.html.  Wstępne nawiązanie współpracy między ZSK a FALS nastąpiło wiosną tego roku w trakcie tzw. wymian  nauczycieli.

Tematem tego technicznego projektu edukacyjnego, którego pierwszy etap odbył się w Poznaniu, jest  „Szkoła przyszłości”. Podstawowym założeniem projektu jest to, że uczniowie obu szkół będą wspólne rozwijać swoją wiedzę techniczną z szeroko rozumianego zakresu informatyki i programowania  aby stworzyć szkołę przyszłości korzystając z metody  Design Thinking https://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/

Uczniowie uczestniczący w tym przedsięwzięciu pracują nad pomysłami i rozwiązaniami, które w przyszłości mogłyby usprawnić naukę i życie codzienne w szkołach jako takich. Oprócz zajęć technicznych uczniowie poznają również kulturę i historię obu regionów, ponieważ projekt zakończy się wymianą w Solingen w marcu 2024.

Dwadzieścioro uczniów i uczennic (6 dziewczyn!) pracowało i będzie pracować w 5 zespołach dobranych losowo i wymieszanych narodowościowo (po dwie osoby z polskiej i niemieckiej szkoły), przy czym każdy członek grupy zostaje niejako zmuszony do wyjścia ze swojej „strefy komfortu”, ponieważ  współpracuje z trzema osobami, których wcześniej nie znał, co ma odzwierciedlać warunki pracy w przykładowej firmie  w przyszłości, ponadto  komunikacja w grupach odbywała się przede wszystkim w języku angielskim, co również jest powszechne w świecie pracy.

Goście z Niemiec wraz z opiekunami p. Julian Jacob, p. Malte Ernst i p. Anja Fischer przybyli niedzielnym popołudniem pociągiem i zostali przywitani przez  grupę uczniów z naszej szkoły wraz z koorodynatorami p. Sebastianem Kubicą i p. Agatą Wojcieszak.    Już następnego ranka po przyjeździe pojawili się w naszej szkole, gdzie zostali oficjalnie powitani przez dyrektora Ryszarda Pyssę. Następnie uczniowie niemieccy zostali zapoznani z jej specyfiką zwiedzając budynek ZSK przy ul. Fredry. Młodzież niemiecka uczestniczyła w lekcjach razem z polskimi rówieśnikami co również pozwoliło jej lepiej poznać naszą szkołę. Oczywiście  goście złożyli również wizytę w szkolnej modelarni i podziwiali  makiety kolejowe.

Po poznaniu szkoły rozpoczęły się działania w grupach. Doświadczeni koordynatorzy projektu z Niemiec bardzo sprawnie przeprowadzali uczniów i uczennice przez poszczególne etapy pracy metodą Design Thinking, która jest stosowana w wielu podmiotach gospodarczych i służy do znalezienia rozwiązań dla nieoczywistych problemów.

Każda z grup w początkowej fazie prac  omawiała profil tzw. persona w środowisku szkolnym wraz z  jej potrzebami, by następnie zdefiniować rozmaite problemy z którymi  zmaga się ona na co dzień. W dalszym etapie działań po przedyskutowaniu wieloaspektowości potrzeb i problemów ww. persony każda z grup zawęziła swój wybór do jednego  zagadnienia nad którym chciała pracować szukając pomysłów na rozwiązanie wybranego przez siebie problemu stosując brainstorming i pokazując innym grupom swój proces myślowy. W trakcie prac grupy było proszone co pewien czas o dawanie sobie wzajemnie informacji zwrotnej (tzw. feedback) co było dużą wartością dodaną dla każdego uczestnika.

Kolejnym etapem było stworzenie wizualizacji prototypu swojego „rozwiązania” przy pomocy np. plasteliny, plastikowych patyczków, kartek i kawałków tkanin, gdzie uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. W ostatniej fazie prac projektowych na wymianie w Poznaniu uczniowie i uczennice w każdej z grup po przydzieleniu sobie konkretnych zadań pracowali już nad swoimi prototypami, które z biegiem czasu (grupy są zobowiązane w dalszym ciągu pracować nad nimi po zakończeniu pierwszej wymiany)  zamienią się w działające produkty i będą pokazane w Solingen.

Poszczególne grupy  pracują nad takimi produktami np.: model szkoły przyszłości, strony internetowe, aplikacja do wymiany informacji pomiędzy uczniem a nauczycielem.

Przy pomocy narzędzi takich jak Fusion 360, Blender, Visual studio code.

Poza pracą dni upływały również na poznaniu kultury i historii naszego regionu i Polski. W tym celu wszyscy odwiedzili trzy miejsca na terenie miasta.

 

 

Uczestnikom projektu podobała się wtorkowa wizyta w poznańskim „Muzeum Rogala” gdzie oprócz historii i technologii wytwarzania tych słodkości mogli się dowiedzieć w dowcipny sposób o legendach i ciekawostkach powiązanych z Poznaniem i próbować zrobić rogala. Poza tym w środę w multimedialnej Bramie Poznania wszyscy zapoznali się z faktami o  początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. A w czwartek w trakcie wizyty w Centrum Szyfrów Enigma uczniowie i uczennice dowiedzieli się między innymi, że to w Poznaniu położono podwaliny pod rozszyfrowanie Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej, używanej podczas II wojny światowej.

Na zakończenie tej wymiany uczestnicy dokonali ewaluacji prac, dzielili się wrażeniami i omówili plany na przyszłość. Praca nad projektem przebiegała w bardzo miłej atmosferze.

„Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”

Sebastian Kubica

główny koordynator projektu „Szkoła przyszłości” w ZSK

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content