loader image

Nawiązanie współpracy między ZSK a szkołą w Solingen w Niemczech

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołą Friedrich-Albert-Lange Schule z Solingen w Niemczech. Pierwsze spotkanie w ramach tzw. wymiany nauczycieli odbyło się w dniach 24 -27 kwietnia w Poznaniu. Podczas tego spotkania Dyrektor Szkoły Pan Olaf Noll, Pan Julian Jacob oraz Pan Malte Ernst poznali naszą szkołę i uczniów. Zostały omówione również cele współpracy obu szkół, która ma polegać na wymianach uczniowskich zajmujących się technicznymi projektami i poznaniu naszych regionów. W trakcie tej wizyty ustalono, że niemieccy uczniowie przyjadą do Poznania w połowie września 2023 r. a uczniowie ZSK pojadą do Solingen w połowie marca 2024 r. Poza roboczymi rozmowami o szczegółach najbliższych wymian uczniowskich niemieccy nauczyciele złożyli wizytę w Bramie Poznania i Ostrowie Tumskim oraz w Centrum Szyfrów Enigma.

W dniach 23-26 maja Dyrektor Szkoły, Pan R. Pyssa oraz Pani Agata Wojcieszak i Pan Sebastian Kubica udali się z rewizytą do ww. nowej niemieckiej szkoły partnerskiej aby poznać ją, jej uczniów i najbliższą okolicę. Szkoła Friedrich-Albert-Lange Schule znajduje się w miejscowości Solingen w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, na południe od Zagłębia Ruhry. Miasto to leży na obrzeżu malowniczego regionu tzw. Bergisches Land nieopodal większego miasta jakim jest Wuppertal.

Przedstawiciele ZSK spotkali się z otwartością i serdecznością zarówno nauczycieli jak i tamtejszej szkolnej społeczności i poza rozmowami roboczymi w ramach poznania regionu jechali unikatową koleją podwieszaną tzw. Schwebebahn w Wuppertal oraz zobaczyli najwyższy most kolejowy w Niemczech zbudowany nad rzeką Wupper.

Realizacja wspólnych technicznych projektów przyczyni się do wymiany doświadczeń, poznania nowych metod pracy a ponadto pogłębi wiedzę kulturoznawczą wśród uczniów i wspaniale uzupełni ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content