Konkurs WIEDZY O SPORCIE – wyniki

W dniu 18 maja 2020 r. o godz. 17.00 zorganizowany został online pierwszy szkolny konkurs „Wiedzy o sporcie”, w którym wziąć udział mogli wszyscy uczniowie ZSK.

Do rywalizacji zgłosiło się 14 osób.

Wiedza uczestników oceniana była przez przygotowane pytania testowe w Forms przez nauczycieli wychowania fizycznego Katarzynę Makowską i Małgorzatę Tomczak – Niewiadę.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie przygotowanego testu wiedzy ogólnej o sporcie, złożonego z 40 pytań w czasie 15 min.

Pytania były zamknięte i należało wybrać tylko jedną dobrą odpowiedź. W przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów o kolejności miejsc, zdecydował dodatkowo czas ukończenia testu.


WYNIKI:

Zwyciężył uczeń klasy 1GC Antoni Kaźmierczak z wynikiem 95% (38/40) czas: 13:20

Drugie miejsce zajął uczeń klasy 1D Jakub Kurdelski z wynikiem 85% (34/40) czas 12:35

Trzecie miejsce zajął uczeń klasy 1D Bartosz Strugliński z wynikiem 83% (33) czas 12:43

Czwarte miejsce zajął uczeń klasy 3B Natan Winczewski z wynikiem 83% (33) czas 14:43

Piąte miejsce zajął uczeń klasy 1GB Patryk Zakrzewski z wynikiem 73% (29/40) czas 12:57

Szóste miejsce zajął uczeń klasy 1Lb Karol Pospieszyński z wynikiem 68% (27/40) czas: 5:50

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I GRATULUJEMY WIEDZY

Katarzyna Makowska

Małgorzata Tomaczak – Niewiada