loader image

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE KLUBU SZKÓŁ CEGIELSKIEGO

„…Zadaniem naszym jest oświecać naród

o przeznaczeniu społeczeństwa,

jego powinnościach i pracach…”,

Hipolit Cegielski

 

30 listopada 1989 roku w czwartek, w świetlicy szkoły spotkali się nauczyciele i uczniowie   ośmiu szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego. Spotkaniu przewodniczył nowo powołany (od 1 października 1989 roku) dyrektor szkoły Ryszard Pyssa. To wtedy zapadła decyzja, aby formalnie powołać Klub Szkół Cegielskiego. Regulamin Klubu został przygotowany przez nauczyciela Marka G. Nowaka i zatwierdzony na spotkaniu w 1992 roku.

29  listopada 2019 roku przedstawiciele szkół: CKZiU Środa Wlkp., SP nr 6 Poznań, ZSUG Pleszew, ZSOiZ Trzemeszno, ZS Chodzież, CKUiZ Złotów, PWSZ Gniezno, ZSK Poznań
i gościnnie Szkoła Podstawowa nr 1 z Murowanej Gośliny (dawne Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego), spotkali się już po raz 30.

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu, sekretarz Towarzystwa Dominik Górny.

Warto przypomnieć, że pierwszą szkołą, która otrzymała imię Hipolita Cegielskiego jest dzisiejszy Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie –  29 września 1981 rok (dyrektor mgr Maria Bychawska). W kolejnych latach imię to otrzymały szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie – Branżowa  Szkoła I Stopnia im. Hipolita Cegielskiego – 29 września 1982 rok (dyrektor mgr Ilona Adamska), Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu – 6 stycznia 1983 rok (dyrektor mgr Hanna Czajkowska), Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp.) – 27 października 1983 rok (dyrektor mgr inż. Marek Kostka),  Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – 23 lutego 1985 rok (dyrektor mgr inż. Ryszard Pyssa),  Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Im. Hipolita Cegielskiego W Pleszewie –  25 czerwca 1987 rok (dyrektor mgr Iwona Kałużna), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach – 14 października 1988 rok (mgr inż. Joanna Smętkiewicz),  Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie – 30 września 1989 rok (dyrektor mgr Artur Walczak-Mortezaei),  Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie – 12 stycznia 1990 rok (dyrektor mgr Romana Węgrzak), Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie – 19 października 2002 rok (istniało do 31 sierpnia 2019 r. – przejęte przez Szkołę Podstawową Nr1 im. Karola Marcinkowskiego – dyrektor mgr Hanna Czajkowska), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 13 września 2003 rok (dyrektor mgr Lucyna Sworowska), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile – 1 września 2006 rok (Uchwała nr 7/2018 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w Statucie Szkoły dotyczących zmiany nazwy szkoły – z „Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile” na „Zespół Szkół Technicznych w Pile” – dyrektor mgr Daria Szostak), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie – 17 czerwca 2013 rok (rektor prof. dr hab. Janusz Wiśniewski) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie, III Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie, Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie, Technikum Nr 3 im. Hipolita Cegielskiego
w Złotowie – 1 września 2016 rok (dyrektor mgr inż. Andrzej Hencel).

Wtedy podjęto także decyzję o organizowaniu międzyszkolnych zawodów sportowych i Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Działalności Hipolita Cegielskiego. Konkurs ten zorganizowały następujące szkoły: Ziębice 2002 r., Poznań 2003 r. (SP Nr 6), Murowana Goślina 2004 r., Chodzież 2005 r., Powodowo 2006 r., Rogoźno 20.02.2007 r., Środa Wlkp. 2008 r., Pleszew 2009 r., Piła 19.02.2010 r., Poznań 2011 r. (ZSK), Rogoźno 2012 r., Trzemeszno 2013 r., Poznań 2014 r., (SP Nr 6), Powodowo 12.03.2015 r., Murowana Goślina 25.02.2016 r., Gniezno 27.05.2017 r., Złotów 23.03.2018 r., Chodzież 10.04.2019 r.

Podczas tegorocznego spotkania goście obejrzeli 10 minutowy materiał filmowy z realizowanego projektu „Polacy Nieprzeciętni”, który w tym roku szkolnym poświęcony jest Hipolitowi Cegielskiemu, a następnie omówiono działania jakie miały miejsce w naszych szkołach w roku jubuleuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Po części oficjalnej tradycyjnie już udaliśmy się pod pomnik Cegielskiego, gdzie złożono kwiaty, a pod obeliskiem na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan zapaliliśmy znicze.

 

 

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content