Informacja o wynikach testu językowego

Wyniki testu kompetencji językowych zostaną podane do wiadomości 13 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00. Punkty zostaną wpisane do systemu NABÓR, a lista wywieszona w szkole.