Komunikaty (rekrutacja)

Wiadomości

I. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

 1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów,
 3. dwóch zdjęć,
 4. karty zdrowia,
 5. kwestionariusza kandydata,
 6. zaświadczenia lekarza medycyny pracy (technik automatyk, elektronik i elektroenergetyk transportu szynowego),
 7. informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  w celu potwierdzenia woli uczenia się w Zespole Szkół Komunikacji.

OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW TO
24 LIPCA (GODZINA 13.00)

II. Spotkania z wychowawcami

W dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.00 odbędą się pierwsze spotkania z wychowawcami. Proszę na spotkanie przynieść dowód wpłaty na konto Rady Rodziców (83 1750 0012 0000 0000 3978 9949) kwoty 180 złotych (za dwie koszule, krawat, identyfikator) lub gotówkę. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa w związku z pomiarami koszul.

W tym dniu będzie też można napisać zaległe testy językowe kwalifikujące do odpowiednich grup.

III. Lista podręczników:

IV. Kiermasz podręczników

Kiermasz podręczników, który odbędzie się w Naszej szkole na początku września br. skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W dniach: 21, 24 i 25 czerwca 2019 roku odbędą się testy językowe sprawdzające poziom znajomości języka angielskiego oraz języka niemieckiego, dla tych osób, które uczyły się go w szkole podstawowej lub gimnazjum. Na testy proszę przyjść z legitymacją szkolną.

Kandydaci, którzy pisali test z języka angielskiego (klasa 1 P_C) będą pisali tylko test z języka niemieckiego

Wyniki testu kompetencji językowych zostaną podane do wiadomości 13 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00. Punkty zostaną wpisane do systemu NABÓR, a lista wywieszona w szkole.

Z uwagi na dużą ilość osób, które wyraziły chęć nauki w klasie dwujęzycznej w zawodzie technik informatyk po szkole podstawowej, informujemy, że test kompetencji językowych będzie pisany w grupach online. Proszę o przyjście na test według poniższego harmonogramu:

 • 8.30 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C w pierwszej preferencji (nazwiska od litery A do P)
 • 9.30 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C w pierwszej preferencji (nazwiska od litery R do Z) oraz uczniowie z pozostałych preferencji (nazwiska od litery A do C)
 • 10.30 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C jako kolejną preferencję (nazwiska od litery D do J)
 • 11.00 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C jako kolejną preferencję (nazwiska na literę K)
 • 11.30 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C jako kolejną preferencję (nazwiska od litery L do O)
 • 12.00 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C jako kolejną preferencję (nazwiska od litery P do R)
 • 12.30 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C jako kolejną preferencję (nazwiska od litery S do Ś)
 • 13.00 – uczniowie, którzy wybrali klasę 1 P_C jako kolejną preferencję (nazwiska od litery T do Ż)