loader image

Terminy 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych 
Sprawdzian kompetencji językowych – terminy i zakres wymagań
  • Termin sprawdzianu kompetencji językowych – 6 czerwca 2023 r. (wtorek), godz. 13:30;
  • Drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych (dla kandydatów, którzy z ważnych przyczyn byli nieobecni w pierwszym terminie) – 15 czerwca 2023 godz. 13:30;
  • Za wiarygodne usprawiedliwienie nieobecności kandydata na sprawdzianie w pierwszym terminie uznaje się zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie ze szkoły podstawowej kandydata o udziale w wycieczce, zawodach itp.
Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content