loader image

Formularz rekrutacyjny

 Dane osobowe ucznia


Wpisz 11 cyfr swojego numeru PESEL


Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych


Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź.Program DSDIPro


Utworzona zostanie jedna grupa czternastoosobowa. Do grup zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testu poziomującego z języka niemieckiego i zadeklarowały chęć nauki języka niemieckiego zawodowego w grupie przygotowującej się do zdawania certyfikatu DSDIPro.

Dodatkowe informacje


  1. Spotkania z wychowawcami uczniów klas pierwszych odbędą się 28 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00
  2.  Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się na spotkaniach z wychowawcami.

Dodatkowe informacje od rodziców / opiekunów prawnych


UWAGA!

Wysłanie powyższego formularza oznacza przyjęcie do wiadomości powyższych informacji.
Sprawdź wszystko przed wysłaniem! Po wysyłaniu formularza nie będzie możliwa jego edycja!


Na podane adresy e-mail opiekuna oraz kandydata otrzymasz email potwierdzający wypełnienie kwestionariusza z plikiem PDF, który należy wydrukować i podpisać przez kandydata i opiekuna prawnego, a następnie dostarczyć do szkoły fizycznie bądź elektronicznie.

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content