loader image

Wymiana międzynarodowa

W dniach od 5 do 11 czerwca odbyła się kolejna wymiana międzynarodowa, której celem był rozwój umiejętności językowych uczniów, poznanie kultury i historii Polski oraz Niemiec,
a także rozwój kompetencji interpersonalnych. Tym razem 15 uczniów z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i 15 uczniów ze szkoły
Hermann-Staudinger-Gymnasium w Erlenbach am Main spotkało się w Poznaniu, aby wspólnie pracować nad projektem pt.: „Może są piękniejsze czasy, ale ten jest nasz – Sztuka w przeszłości i teraźniejszości”.

Pierwszego dnia niemieccy uczniowie poznali swoje rodziny partnerskie oraz najbliższą okolicę, w której zamieszkali. Kolejny dzień rozpoczął się powitaniem niemieckiej grupy przez dyrektora szkoły, pana Ryszarda Pyssę. Następnie uczestnicy projektu zwiedzili szkołę
i wzięli udział w pierwszych zajęciach lekcyjnych. W kolejnych dniach uczniowie wspólnie uczestniczyli w różnych zajęciach przedpołudniowych, po których następowały gry i zabawy integracyjne, zajęcia projektowe, zwiedzanie miasta oraz wizyty w muzeach.

Z pewnością dwa doświadczenia zapadną szczególnie w pamięć. Pierwszym była wizyta
w Forcie VII, pierwszym niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie okupowanej Polski. Nastroje i wrażenia były przygnębiające i pokazały, że pokój i bezpieczeństwo nie są czymś oczywistym i zawsze wymagają naszego zaangażowania. Drugim było sobotnie zwiedzanie Gdańska, które uczniowie rozpoczęli od wizyty na Westerplatte, symbolicznego miejsca, gdzie 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Pobyt na Starym Mieście
w Gdańsku był jak podróż w czasie, podczas której mogli podziwiać bogatą historię
i architekturę miasta, w tym zabytkowe budynki i malownicze uliczki.

Na zakończenie wymiany uczestnicy projektu, przy wsparciu rodziców, przygotowali polski wieczór z degustacją polskich dań, który rozpoczął się występem muzycznym przygotowanym przez uczniów naszej szkoły. Po koncercie uczniowie zaprezentowali zgromadzonej publiczności efekty wspólnych działań projektowych. Uroczystość zakończyła się wspólnymi rozmowami w naszej piwnicy artystycznej.

Uczniowie z obu krajów wyrazili zadowolenie z przebiegu wymiany i chęć kontynuacji współpracy w przyszłości. Szczególnie doceniono możliwość praktycznego zastosowania umiejętności językowych oraz poznanie nowych kultur. Wymiana przyczyniła się do zacieśnienia więzi między szkołami i stworzenia podstaw do kolejnych wspólnych projektów.

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content