loader image

Egzamin z języka niemieckiego zawodowego DSD I Pro

W dniach 16-18 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do ustnej części egzaminu DSD I Pro, a 29 marca 2022r. do części pisemnej. Egzamin nadzorowała komisja w składzie: pani Mónia Miranda Gibson – doradczyni zawodowa języka niemieckiego i koordynator projektu DSD I Pro w Wielkopolsce oraz pani Renata Mikołajczak i pani Ewa Tarabasz.

Dokładnie miesiąc przed właściwym egzaminem miał również miejsce egzamin pilotowy DSD I Pro. Uczniowie klas czwartych mogli zaobserwować sposób egzaminowania trzech uczniów z klasy 3B, którzy zgłosili chęć udziału w próbnym egzaminie oraz otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu DSD I Pro.

Program DSD I Pro realizowany jest w naszej szkole od czterech lat. Zajęcia odbywają się w 15-osobowych grupach międzyoddziałowych i są dla uczniów bezpłatne jak i egzamin, do którego uczniowie podchodzą w czwartej klasie w marcu.

Egzamin DSD I Pro jest egzaminem państwowym, którego znajomość jest sprawdzana w Niemczech. Uzyskany certyfikat DSD I Pro honorowany jest przez pracodawców w Polsce i za granicą oraz daje potwierdzenie znajomości języka niemieckiego zawodowego na poziomie B1.

Wyniki tegorocznego egzaminu DSD I Pro uczniowie otrzymają pod koniec czerwca 2022r.

W roku szkolnym 2022/2023 zostaną utworzone również dwie grupy międzyoddziałowe DSD I Pro.

Zapraszamy przyszłych uczniów klas pierwszych do udziału w programie DSD I Pro!

Nauczyciele języka niemieckiego

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content