loader image

RÓŻEWICZ – 2021 – konkurs literacki z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Różewicza

Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Tadeusza Różewicza. W tym roku bowiem – 9 października – obchodzimy setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, jednego z najwybitniejszych poetów XX w.

Różewicz urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. “Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne już w pierwszym tomie „Niepokój” z 1947 roku. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. „Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony na rzeź” – pisał w wierszu „Ocalony”, poszukując nowego ładu etycznego.” – wskazano w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady konkursu są proste:

Napisz tekst literacki: wiersz, felieton, reportaż, dialog, wywiad…, zaczynający się od słów „Mam dziewiętnaście lat…”, w którym wyraźnie nawiążesz do wierszy Różewicza. Stwórz dzieło, które będzie podejmować dialog artystyczny z poetą.

Termin:

Prace prosimy przesyłać na adres: do 15 listopada 2021 r.

Przewidywane są nagrody!

Skip to content