loader image

Akcja Żonkile w ZSK

Uczniowie w ramach zajęć etyki na wszystkich poziomach wezmą w tym roku udział w akcji Żonkile. To działanie społeczno – edukacyjne, organizowane 19 kwietnia przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Jak czytamy na stronie instytucji: „Akcji od początku towarzyszy hasło “Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.”

Mamy nadzieję, że to będzie dla nas czas rozmów o wartościach, które mogą połączyć przeszłość z przyszłością.