loader image

„This War of Mine” na zajęciach etyki, czyli gra komputerowa w szkole

Od stycznia uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu na lekcjach etyki porzucili na pewien czas teksty filozoficzne. Było to możliwe dzięki wsparciu producenta gry „This War of Mine” 11 bit studios.

Gra swą fabułę ogniskuje wokół funkcjonowania cywilów w oblężonym mieście. Gracze działają w zespołach 3- 4 osobowych, muszą poradzić sobie z brakiem zaopatrzenia, leków i zagrożeniem.

Okazało się, że gra komputerowa może stać się punktem wyjścia do rozmów o odpowiedzialności, odwadze, cenie ochrony życia własnego i innych.