loader image

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu jest oficjalnym Centrum Egzaminacyjnym egzaminu z języka niemieckiego zawodowego DSD I Pro i oferuje uczniom technikum możliwość uzyskania certyfikatu DSD I PRO.

Egzamin DSD I Pro jest egzaminem państwowym, którego znajomość jest sprawdzana zewnętrznie w Niemczech. Uzyskany certyfikat DSD I Pro honorowany jest zarówno przez pracodawców w Polsce jak i za granicą oraz daje potwierdzenie znajomości języka niemieckiego zawodowego. Znajomość j. niemieckiego wymagana na egzaminie DSD I Pro odpowiada poziomowi A2-B1 Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej.

Tematyka egzaminu związana jest z różnymi aspektami życia zawodowego w niemieckich przedsiębiorstwach i zakładach pracy.

· Moduł Leseverstehen/Czytanie składa się z pięciu zadań zamkniętych, o różnej długości, na rozwiązanie których kandydat ma 60 minut czasu i dodatkowe 10 minut na naniesienie odpowiedzi na formularzu egzaminacyjnym.

· Moduł Hörverstehen /Słuchanie składa się z pięciu zadań zamkniętych, zawierających nagrania dialogów i monologów o różnej ilości słów (od 200 do 450 słów). Na poprawne rozwiązanie zadań kandydat ma 40 minut i dodatkowe 10 na naniesienie odpowiedzi.

· Moduł Schriftliche Kommunkation/Komunikacja pisemna obejmuje napisanie tekstu na zadany temat w ciągu 75 minut.

· Moduł Mündliche Kommunikation/Komunikacja ustna składa się z trzech części i obejmuje dialog (4-5 minut) na temat zadany przez komisję egzaminacyjną, trwającą 5 minut prezentację dot. zainteresowań zawodowych oraz pięciominutową rozmowę dotyczącą prezentacji.

Zalety uczenia się języka niemieckiego zawodowego

· przygotowanie do państwowego egzaminu DSD I PRO – Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2-B1

· dodatkowe 2 godziny języka niemieckiego

· egzamin DSD I PRO odbywa się bezpłatnie w szkole

· wzbogacenie słownictwa specjalistycznego w obszarze zawodowym

· nauka praktycznego stosowania języka niemieckiego w codziennych sytuacjach

· uzyskanie swobody i płynności wypowiedzi w języku niemieckim

· wyjazdy zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych

· możliwość praktyk w dużych przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim -1/3 kapitału zagranicznego w Poznaniu pochodzi z Niemiec

· certyfikat DSD I PRO jest potwierdzeniem umiejętności językowych i pomaga w ubieganiu się o zatrudnienie

· znajomość języka niemieckiego daje przewagę na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą

W jaki sposób można zostać uczestnikiem programu DSD I PRO w naszej szkole?

Wybierając naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego, uczniowie z najwyższymi wynikami z testu języka niemieckiego mają możliwość ubiegania się o miejsce w jednej z dwóch grup międzyoddziałowych, w których nauczamy języka niemieckiego zawodowego. Zajęcia ujęte są w planie zajęć i są dla uczniów bezpłatne jak i egzamin, do którego uczniowie podchodzą w czwartej klasie w marcu.

Jesteśmy jedną z trzech szkół w Polsce z programem DSD I PRO!

broszura – plik

Skip to content