loader image

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

 

Języki obce

Obowiązkowy język: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Dodatkowy język: Język hiszpański/Język niemiecki/Język rosyjski Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się minimum 12 osób chcących uczyć się danego języka obcego.

Testy poziomujące z języka angielskiego i niemieckiego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędą się na spotkaniach z wychowawcami

 

Przedmioty rozszerzone

matematyka, geografia

Zdobywane kwalifikacje

  • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Informacje o zawodzie

Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania  ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
  • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
  • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
  • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem;
  • przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
  • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Gwarancja pracy

Zgodnie z koncepcją rozwoju transportu kolejowego w Polsce zakładającą zdobywanie i utrzymanie zaufania klientów i pasażerów, poprawę jakości usług, wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury i technologii informatycznych istnieje potrzeba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Problemem jest obecnie tzw. „luka pokoleniowa”, czyli przewaga pracowników starszych. Konieczna jest zatem potrzeba szkolenia nowych kadr między innymi techników transportu kolejowego, którzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach transportu kolejowego między innymi na następujących stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor.  

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Skip to content