Internat Zespołu Szkół Komunikacji

Procedura i warunki naboru uzupełniającego do Internatu ZSK na rok szkolny 2019/2020

 1. Internat ZSK przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Podania o zakwaterowanie w internacie składa się osobiście w terminach:
  1. wychowankowie internatu na kolejny rok szkolny od 13.05.2019 do dnia 31.05.2019r.
  2. młodzież ubiegająca się po raz pierwszy:
   • od 13.05.2019r. do 31.05.2019r. nabór pierwszy uczniowie ZSK
   • od 21.06.2019 do 19.07.2019 nabór uzupełniający (w przypadku wolnych miejsc).
 3. Pozostałe dokumenty: ksero świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz potwierdzenie przyjęcia do szkoły, należy złożyć w dniach 25- 26.07.2019 r.
  W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów w terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
 4. Ilość przyznanych miejsc w internacie uzależniona jest od wielkości bazy lokalowej, którą w danej chwili dysponuje internat.
 5. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowana jest młodzież ucząca się w ZSK oraz mieszkająca w internacie w latach ubiegłych, osiągająca pozytywne wyniki w nauce i przestrzegająca regulamin internatu.
 6. W przypadku wolnych miejsc w internacie mogą zamieszkać uczniowie z innych szkół. Przy naborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  • średnia ocen oraz zachowanie (wymagane jest ksero świadectwa),
  • rodzeństwo mieszkańca internatu,
  • odległość miejsca zamieszkania od internatu,
  • warunki materialne i sytuacje życiowe.
 7. Wyniki rekrutacji ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły (zakładka internat). Zakończenie procesu rekrutacji nastąpi w dniu 30.07.2019 r.
 8. Zakwaterowanie w internacie wiąże się z obowiązkowym całodziennym wyżywieniem (niezbędne jest oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze zbiorowego żywienia).

Ważne dokumenty