Historia szkoły

FaceBook
DataWydarzenie
21.09.1946 Założenie szkoły w Kutnie, powstaje Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, uruchomiono dwie klasy pierwsze 3-letniego gimnazjum, szkoła podlega Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego w Łodzi.
01.09.1948 Gimnazjum Mechaniczne przekształcono w 3-letnie Liceum Mechaniczne I stopnia, zmiana nazwy na Państwowe Liceum Mechaniczne.
18.09.1949 Wręczenie pierwszego sztandaru szkoły z napisem PLM Kutno
27.06.1949 Szkołę kończą pierwsi absolwenci z tytułem rzemieślnika. Łącznie w latach 1949-1951 szkołę ukończyło 166 absolwentów 3-letniego gimnazjum, a później Liceum Mechanicznego.
01.09.1951 Zmiana nazwy szkoły na Technikum Mechaniczno-Odlewnicze. Utworzono klasy 4-letniego technikum o kierunkach: mechaniczny, spawalniczy i odlewniczy.
27.05.1952 Pierwsza matura. Przez 8 lat istnienia szkoły w Kutnie ukończyło ją 162 absolwentów z tytułem technik mechanik.
01.09.1952 Przejęcie szkoły przez Ministerstwo Kolei, uruchomienie pierwszych specjalności kolejowych (od 01.09.1953 r.).
01.09.1954 Przeniesienie szkoły do Poznania, do gmachu przy ul. Fredry 13. Zmiana nazwy szkoły na Technikum Kolejowe. W szkole uczy się 439 uczniów w 12 oddziałach.
06.10.1954 Utworzono wydział dla pracujących, który istniał do 1981 r. Ukończyło go 904 absolwentów
13.09.1959 Wręczenie drugiego sztandaru szkoły z logo szkoły i napisem Technikum Kolejowe M.K.
01.09.1957 Podporządkowanie szkoły Ministerstwu Komunikacji, szkoła prowadzi tylko specjalności kolejowe 4 i 5-letniego technikum.
27.01.1976 Szkoła otrzymuje Odznakę Honorową miasta Poznania, a dwa lata później (22.03.1978) Medal Komisji Edukacji Narodowej
08.10.1980 Zebranie założycielskie NSZZ "Solidarnośc", w szkole zawieszone zostają krzyże, po wprowadzeniu stanu wojennego (13.12.1981 r.) szkoła zostaje zmilitaryzowana.
23.02.1985 Nadanie szkole imienia Hipolita Cegielskiego. I zjazd absolwentów. Szkole przyznano odznakę "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".
01.09.1988 Organem prowadzącym szkołę zostaje Dyrekcja Generalna PKP.
30.11.1989 Powstaje Klub szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, zrzeszający obecnie 10 szkół z całej Polski.
01.09.1992 Do szkoły włączone zostaje Medyczne Studium Zawodowe PKP, mieszczące się przy ul. Czajczej 14. Ostatni rocznik kończy naukę 24.06.1993 r.
06.05.1992 Przeniesienie internatu z IV i V piętra budynku szkoły do budynku przy ul Czajczej 14.
01.09.1993 Organem prowadzącym szkołę zostaje Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
15.09.1994 Otwarcie szkolnej sali gimnastycznej przy ul. Czajczej 14.
05.10.1996 Jubileusz 50-lecia, wręczenie szkole trzeciego sztandaru z napisem Technikum Kolejowe im. H.Cegielskiego oraz orłem w koronie.
01.01.1999 Szkoła zostaje szkołą samorządową miasta Poznania.
01.09.2000 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Komunikacji, utworzenie nowych typów szkół: XXXII Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Komunikacyjno-Informatycznej.
01.09.2002 Utworzenie szkół nowego typu (po gimnazjum), w tym XXXII Liceum Profilowanego, zmiana nazwy technikum na Technikum Komunikacji.
08.06.2005 Szkołę kończy ostatni rocznik 5-letniego Technikum Kolejowego. Pierwsze roczniki szkół ponadgimnazjalnych zdają "nową maturę".
23.09.2006 Jubileusz 60-lecia szkoły. III zjazd absolwentów. Wręczenie nowego sztandaru.

© 2013 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego | Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Fredry 13, 61-701 Poznań, tel. 61 852 06 42, fax 61 851 01 19 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. | NIP: 778-13-82-559 | REGON: 639801521