loader image

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ KOMUNIKACJI

INFORMACJA
DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ZESPOŁU SZKÓŁ KOMUNIKACJI

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do Zespołu Szkół Komunikacji w rekrutacji podstawowej,
w celu potwierdzenia woli nauki proszeni są o jak najszybsze dostarczenie
kompletu następujących dokumentów:

 

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy klas kształcących
  w zawodzie: technik automatyk, technik elektronik, technik elektroenergetyk transportu szynowego);
 4. wydrukowany kwestionariusz ucznia ZSK – formularz należy wypełnić online,
  a następnie wydrukować i podpisać (link);
 5. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne (imię, nazwisko, klasa);
 6. wypełniony formularz dotyczący rozmiaru koszuli – strój szkolny (tabela rozmiarów koszul);
 7. potwierdzenie przelewu 200 zł na konto Rady Rodziców (strój szkolny)– w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której został zakwalifikowany.

Dane do przelewu:

RADA  RODZICÓW  ZSK
ul.  Fredry  13  60-701  Poznań
83 1750 0012 0000 0000 3978 9949

 

Dokumenty przyjmujemy w terminie

20 – 29 lipca 2022 r.
w godzinach 10.00 – 14.00

1 sierpnia 2022 r.
w godzinach 10.00 – 15.00

w budynku szkoły przy ul. Fredry 13 w Poznaniu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia ww dokumentów to  1 sierpnia 2022 r. godz. 15.00.

Niedostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w Zespole Szkół Komunikacji.

Komisja Rekrutacyjna
kontakt telefoniczny w godz. 10.00 – 14.00

tel. +48 667 088 146

Skip to content