loader image

Informacje ogólne od Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wspierania działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Mogą Państwo uczynić to zarówno w formie finansowej, jak i w innych formach, które pomogą w szeroko rozumianym kształceniu i wychowaniu naszej młodzieży.

W celu wspierania działalności szkoły Rada Rodziców przyjmuje dobrowolne wpłaty, których dokonywać można poprzez skarbników klasowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady. Na podstawie złożonych przez Państwa na pierwszym zebraniu deklaracji wpłat Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych klas przygotowuje corocznie preliminarz wpływów i wydatków do realizacji w roku szkolnym. Podobnie jak w latach ubiegłych zakłada się, że kwotą, która pozwoli na realizację bieżących wydatków jest kwota 100,00 zł rocznie na jednego ucznia.

Tradycyjnie uzyskane środki finansowe Rada Rodziców przeznacza m.in. na:

  • dofinansowanie indywidualnych potrzeb w klasach, tj. w szczególności dopłaty do wycieczek klasowych (każda klasa ma prawo otrzymać dofinansowanie w wysokości 25% wartości wpłaconych przez klasę środków),
  • wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacjach życiowych,
  • finansowanie nagród dla wyróżniających się uczniów oraz kosztów dojazdu
    i uczestnictwa w konkursach i olimpiadach,
  • wspieranie kół zainteresowań i projektów na rzecz uczniów i społeczności szkolnej, zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli,
  • dofinansowanie uroczystości odbywających się w szkole oraz internacie, np. Dzień Sportu, Dzień Patrona, Dni Kreatywności, spotkania świąteczne, itp.,
  • wspieranie działalności Rady Uczniowskiej,
  • dopłaty do Studniówki organizowanej przez uczniów klas maturalnych.

W miarę możliwości i potrzeb Rada Rodziców może wspierać także Dyrekcję Szkoły przy zakupie pomocy naukowych oraz niezbędnych bieżących remontach w budynku szkoły. Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje, ciekawe pomysły oraz inicjatywy, których realizacja mogłaby poprawić szkolną codzienność naszych dzieci.

Pozostałe środki gromadzone są od lat ubiegłych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w związku z losowymi zdarzeniami mogącymi zaistnieć w życiu społeczności szkolnej.

 

 

deklaracja do pobrania

 

Dane dot. rachunku bankowego:

Rada Rodziców przy ZSK w Poznaniu

Nr 83 1750 0012 0000 0000 3978 9949

tytułem: „składka na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa”

 

 

                                                                                  Rada Rodziców ZSK

Skip to content