loader image

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Szanowni Państwo,

po przeanalizowaniu otrzymanych ofert ubezpieczenia grupowego Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję, że w roku szkolnym 2021/2022 tj. w okresie od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r. uczniowie ZSK w Poznaniu zostaną objęci DOBROWOLNYM ubezpieczeniem NNW w InterRisk S.A. Vienna Insurance Group.

Świadczenia objęte ochroną w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia znajdą Państwo w tabeli.

Szczegóły zawarte zostały w OWU dostępnych w szkole oraz opublikowanych na stronie internetowej.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku przez 24 godziny) na całym świecie.

Suma ubezpieczenia: 18.000,00 zł

Składka: 55,00 zł

Dla uczniów klas maturalnych istnieje możliwość ubezpieczenia na dodatkowy miesiąc,
tj. od 1.09.2022 r. do 30.09.2022 r. za dodatkową opłatą w wysokości 1/12 składki, tj. 5,00 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców ubezpieczyciel stworzył również możliwość ubezpieczenia rodzeństwa uczniów naszej szkoły w ramach polisy grupowej.

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o kontakt ze szkołą w celu uzyskania niezbędnych informacji dla realizacji świadczenia.

Aby skorzystać z oferty ubezpieczenia grupowego NNW wystarczy wykonać przelew na konto bankowe Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy ZSK w Poznaniu

Nr 83 1750 0012 0000 0000 3978 9949

tytułem: „składka na ubezpieczenie NNW, imię i nazwisko ucznia, klasa”

 

Termin płatności 28 września 2021 r.

 

 

Klauzula informacyjna RODO NNW 

Rada Rodziców ZSK

Skip to content