loader image

Informacja dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do Zespołu Szkół Komunikacji

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do Zespołu Szkół Komunikacji,
w celu potwierdzenia woli nauki  proszeni są o jak najszybsze dostarczenie
kompletu następujących dokumentów:

 

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dot. klas kształcących
  w zawodzie: technik automatyk, technik elektronik, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego);
 4. wydrukowany kwestionariusz ucznia ZSK – formularz należy wypełnić online,
  a następnie wydrukować i podpisać (link);
 5. klauzulę obowiązku informacyjnego – RODO (plik do pobrania);
 6. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne (imię, nazwisko, klasa);
 7. wypełniony formularz dotyczący rozmiaru koszuli – strój szkolny (zał. nr 1);
 8. potwierdzenie przelewu 195 zł – w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której został zakwalifikowany (zał. nr 2).

Dokumenty przyjmujemy w terminie
23 – 30 lipca 2021 r.
w godzinach 9.30 – 15.00
w budynku szkoły przy ul. Fredry 13 w Poznaniu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia ww dokumentów to  30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Niedostarczenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki
w Zespole Szkół Komunikacji.