loader image

Jak złożyć dokumenty do naszej Szkoły?

GDZIE? JAK?

Ze względu na stan epidemii wniosek możesz złożyć tylko w jeden wybrany przez Ciebie sposób:

1) przez system NABÓR (www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty)

2) wysłać listem poleconym (decyduje data wpływu do szkoły)

3) dostarczyć do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru

PAMIĘTAJ! – wniosek o przyjęcie do szkoły składasz tylko w szkole pierwszego wyboru!!!

KIEDY? CO?

ETAP I

17 maja – 31 maja do godz.15.00 – składasz wniosek, jeżeli wybierasz oddział dwujęzyczny – niezależnie od tego, na którym miejscu w podaniu go umieściłeś (pamiętaj jest to termin nieprzekraczalny). Jeśli chcesz, aby oddział dwujęzyczny był brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to musisz napisać sprawdzian kompetencji językowych.

17 maja – 21 czerwca do godz.15.00 – składasz wniosek, do szkoły pierwszego wyboru (jeżeli wśród wybranych przez Ciebie klas nie ma oddziału dwujęzycznego). Jest to termin ostateczny!

ETAP II

25 czerwca – 14 lipca godz.15.00 – uzupełniasz wniosek, dostarczając świadectwo i zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru. Jest to też czas, kiedy możesz dokonać zmiany wyboru szkoły/ szkół, wypełniając wniosek i dostarczając go do nowej szkoły pierwszego wyboru.

ETAP III

Jeżeli wybrałeś klasę o profilu:

· technik automatyk

· technik elektronik

· technik transportu kolejowego

· technik elektroenergetyk transportu szynowego

pamiętaj, że musisz pobrać skierowanie na badania lekarskie. Skierowania będą wydawane w budynku szkoły przy ul. Fredry 13 w środy, czwartki i piątki w godz. 12.00 – 14.00, w dniach 17 maja – 26 lipca

ETAP IV

22 lipca dowiesz się, do której szkoły i klasy zostałeś zakwalifikowany

ETAP V

23 lipca – 30 lipca godz. 15.00 potwierdzasz wolę nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany.

Do Zespołu Szkół Komunikacji przynosisz:

oryginał świadectwa
zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
kwestionariusz ucznia ZSK formularz online do wypełnienia
klauzulę obowiązku informacyjnego (plik do pobrania)
dwa podpisane zdjęcia
zaświadczenie z medycyny pracy (jeżeli jest ono wymagane w klasie, w której będziesz kontynuował naukę)

 

ETAP VI

2 sierpnia – podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły. W Zespole Szkół Komunikacji listy będą wywieszone w szklonej świetlicy i podane na stroni internetowej.


Jeżeli masz pytania dotyczące rekrutacji, dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, pod numer telefonu 667 088 146 (nie odpowiadamy na wiadomości SMS).